Så många lever tack vare HLR

Att få hjärtstopp är vanligare än de flesta tror. Tyvärr överlever de flesta inte, utan det beräknas att mer än 90 procent avlider. Det är stora siffror som skulle kunna sänkas avsevärt. Ett sätt är genom att fler personer lär sig HLR. De första sekunderna är av yttersta vikt. Innan ambulansen ens hunnit fram kan patientens framtid ha avgjorts. För många är detta tungt vägande skäl för att ta sig tid att lära HLR.

Runt om i landet så har en positiv utveckling noterats. Flera företag skickar sina anställda på utbildning i första hjälpen. Framför allt då HLR, hjärt- och lungräddning, som ju är basen för att kunna rädda liv. Om det är stora företag kanske det är bäst att låta dem gå kurs för instruktörer. Sedan kan de själva lära ut till andra all sina nya kunskaper. På detta sätt kan fler personer ha en del i att rädda liv.

Väl arrangerade kurser

För att kunna vara till hjälp vid en olyckshändelse måste du känna till vad som händer. Genom att gå en väl balanserad kurs kan du få lära dig hur hjärtat fungerar. Vad som sker i kroppen när hjärtat stannar av och hjärnan inte får tillräckligt med syre. Detta kan ge en liten fingervisning om varför det är så bråttom att få igång blodcirkulationen igen. Varför det ibland inte räcker med att ringa efter en ambulans. Du hittar mer information på https://akutgruppen.se/.

Om hjärtat kan komma igång så fort som möjligt finns det hopp inte bara om livet. Det kan nämligen uppstå biverkningar av syrebristen som inte alltid går bort senare. Ju snabbare du kan få hjärtat att pumpa ut blod i kroppen desto större är chansen till att patienten återhämtar sig snabbare. Hjärtat är en komplicerad maskin som gör mer än de flesta tänker på. Läs mer på den här sidan om du vill veta mer om HLR.

Hjälp till att överleva

För en del kommer det inte som en överraskning när hjärtat stannar upp. Deras livsstil är troligtvis den största orsaken till att de hamnar i denna situationen. Rökning, övervikt och för lite motion är alla faktorer som kan leda till problem med hjärtat. Men det är inte alltid som du själv är ansvarig för vad som händer. Varje år får unga, vältränade människor hjärtstopp. Vid undersökningar visar det sig att de troligtvis var födda med ett problem som inte upptäckts tidigare.

Därför ska du aldrig tro att det inte kommer att hända dig eller din familj. Men även om du aldrig personligen drabbas så är det troligt att någon i din omgivning kommer att få hjärtstopp eller andra problem. Det du kan hoppas på är att de klarar sig. Men ibland kan det ske med helt främmande människor i din omgivning. De kan vara beroende av att andra har lärt sig hur man räddar liv. Dagens Medicin rapporterar i en artikel om hur HLR kan ha stora vinster.

Nyttan av att kunna HLR

Det finns alltså inget tvivel om att det är viktigt att lära sig HLR. Till och med ungdomar kan vara till hjälp om olyckan skulle vara framme. Därför ingår första hjälpen och HLR i undervisningen i vissa skolor. Helst skulle det vara något som var obligatoriskt, att ha en dag varje år som avsätts till att lära sig rädda liv. Sveriges Radio rapporterar i en artikel om att många lever enbart på grund av HLR.

Antalet arbetsplatser som satsar på livräddning har alltså ökat. Nu finns det hjärtstartare i de flesta byggnader, både offentliga och privata. De anställda skickas på regelbundna kurser för att lära sig HLR. I tillägg så anordnar många en dag varje år när de går igenom det hela ytterligare en gång. Genom att få öva sig riktigt ordentligt är det lättare att klara av processen när det är en panikartad situation.

På många orter tar det flera minuter för en ambulans att komma fram. Patienten hinner antingen dö eller få svåra biverkningar av hjärtstoppet om du ska invänta professionell personal. Så fort de kommer så tar de över. De har bättre maskiner och stor erfarenhet. Men det som en helt vanlig person kan göra innan de kommer fram till platsen är guld värd. Din insats kan ge en person möjlighet att leva igen. Att återhämta sig någorlunda snabbt och utan allt för stora men.

Ett starkt och sunt hjärta

Förutom att lära sig HLR kan alla göra något för att styrka sitt eget hjärta. Vissa vanor är helt osunda och kan leda till en tidig hjärtattack. Kontrollera ditt kolesterol och om det är för högt måste du göra något åt det med en gång. Undersökningar har visat att du kommer bra långt med en sundare livsstil. Många har kunnat sluta med sin medicinering bara genom att äta en riktig kost och motionera mera.

Det finns ett stort antal sjukdomar som har sin grund i dåliga vanor. Om du är överviktig kan det vara första steget. Hjärtat får jobba så mycket hårdare om du har en massa fett i kroppen. Rökning är något annat som frestar på hjärta och lungor. Gör allt du kan för att sluta röka, ta gärna hjälp från en klinik eller läkare för att lyckas.

Ibland kan det vara nödvändigt att ta mediciner. I så fall bör du alltid ha en lista med dig, så ifall något händer så vet folk vad du använder. Skriv gärna upp om det är någon tablett de kan ge dig för hjärtat, ifall du inte kan prata själv. Allt detta kan också vara bra för medicinsk personal att känna till.

Alla borde kunna HLR

Om fler lärde sig göra HLR skulle siffrorna helt klart förändras. Idag överlever bara en bråkdel av alla som får hjärtstopp. Det skulle kunna bli hundratals om inte tusentals fler om någon i deras omgivning hade tagit sig tid att lära HLR. Därför borde helst alla arbetsplatser satsa på att utbilda sin personal. Skolorna kan också göra sitt till genom att introducera det vid en tidig ålder. Genom att lära sig HLR kan alla ha chansen att rädda liv.