Så väljer du rätt företag för outsourcing

Det har kommit många nya ord i det svenska språket de senaste åren. Mycket hänger ihop med utvecklingen i samhället. Idag arbetar folk på ett annorlunda sätt jämfört med för bara ett femtiotal år sedan. Den digitala revolutionen med internet och datorer har satt sina spår. Men flera nya metoder har också gett utrymme för innovativa lösningar. Bland annat har en sådan enkel sak som outsourcing blivit allt populärare.

Egentligen är det ingenting nytt med outsourcing. Det handlar om att anlita en utomstående firma att göra en del av det din verksamhet har behov av i sin dagliga drift. Företag av olika storlekar har gjort detta sedan tidernas begynnelse. Kapitalismen bygger mycket på det, att du betalar någon för deras tjänster. Vad som är nytt är att det vuxit till sig samt att det idag är relativt koncentrerat.

Vad kan du outsourca?

I princip kan du lägga ut vad som helst på entreprenad som det också kallas. Men vanligtvis så har ett företag en specialitet som de är särskilt duktiga på. Du bygger hela din affärside’ runt denna skicklighet eller intresse. Därför är det också logiskt att du ska kunna koncentrera dig på detta genom att outsourca de delar som du inte är lika bra på att utföra. Bland de vanligaste delarna som läggs ut på andra hör IT och ekonomi. Outsourcing av löner är något som blivit allt vanligare.

Det är logiskt att låta andra göra det som de är experter på. Vad du betalar dem utväger den kvalitet du får i gengäld, något som kanske skulle vara svårt att åstadkomma på egen hand. Ekonomi och löner är ett bra exempel. Det finns många lagar som styr hur du ska bokföra och redovisa ditt företags aktivitet. Om du inte följer dem till punkt och pricka kan det kosta dig dyrt. Dels i straffavgifter men i vissa tillfällen även böter.

Din ekonomi är också grunden för att ditt företag lyckas. Du måste ha kontroll över allt som kommer in och går ut, för att förstå var du ska satsa dina ansträngningar och när det är dags att hålla tillbaka. Lönerna måste betalas ut i tid och vara korrekta. Listan på alla måsten är bra lång, vilket är en bra anledning till att outsourca denna del av din verksamhet. Annat nyttigt.

Viktigt med bra outsourcingsbolag

Nu är det ju inte bara att lägga över ansvaret på vem som helst. Oavsett vad du outsourcar så ska det löna sig. Det du betalar för deras tjänster ska uppvägas av vad de levererar, vad de tillför din verksamhet. Annars kan du ju lika gärna anställa någon själv och sköta allting internt. Computer Sweden skriver i den här artikeln om outsourcingbolag som lyckats.

Ett av skälen till att ett outsourcingbolag blir stort är att de inte står stilla. Innovation är nyckeln till framgång i de flesta områden. Om du betalar för något så vill du ha det bästa, och det inkluderar nya och mer effektiva lösningar. Samtidigt så är en konstant service också viktig. Du ska kunna lita på att de alltid levererar enligt avtalet.

Med andra ord är det viktigt att välja noga. Om ditt företag är stort och framgångsrikt är det lättare eftersom du har råd med de allra bästa inom varje gren av verksamheten. Men även på mer normala nivåer finns det mycket bra att välja mellan. Det är inte alla snillen som väljer att jobba för de stora outsourcingsbolagen. Ny Teknik skriver här om utmaningar med outsourcing man måste arbeta runt.

Hur du kan välja det bästa för din outsourcing

Innan du ens börjar titta på vem du ska anlita är det viktigt att ha klart för dig vad din målsättning är. Vad du har behov av och vilka delar du kan ta hand om själv. En del lägger bara ut en del av ekonomin på ett utomstående företag och låter sina egna anställda ta hand om resten. För IT finns det också flera olika lösningar som inte är identiska. Välj det du behöver för att kunna driva din verksamhet effektivt och lönsamt.

När du identifierat dina behov gäller det att hitta ett bra företag som kan sköta dessa uppgifter. Kontrollera noga deras referenser och kompetens. Ibland kan en liten firma ha en grupp medarbetare som alla tillför något speciellt till potten. Detta ger dig ännu större chans att de levererar exakt det som ni kommit överens om. Se vilka alternativ de kan erbjuda dig och även om det fungerar när du växer till dig.

Se upp för problematiska situationer

Computer Sweden rapporterar i en artikel om hur man inte ska gå till väga för att få bra outsourcing. Här är det mest fråga om säkerhet. Den är inte bara grundad på hur pass ärliga firman du anlitar är. De kan vara de allra bästa men det är också fråga om deras teknik. Hur pass säkra är deras servrar och rutiner?  Nästan alla företag idag har känslig information lagrad. Dina kunder måste kunna lita på dig. De ger dig sina uppgifter och du måste behandla dem som topphemliga.

Oavsett vad du outsourcar är det viktigt med respekt. Det handlar om ditt företag och dess drift. Ta därför valet av outsourcingsbolag på allvar, oavsett vad det är du anlitar dem för. Den billigaste lösningen kanske är den bästa, men se inte bara på pengar. Det viktigaste är att du kan lita på dem och att de utför sina uppgifter ordentligt.